Erä- ja luonto-oppaaksi opiskelua Tampereen ytimessä

Erä- ja luonto-opasopinnot ovat jälleen nostaneet päätään. Buumi metsän tuottamaan hyvinvointiin ihmisten parissa on huomattu monissa tutkimuksissa ja tämä puolestaan nostanut kysyntää koulutukselle.

Mitä mahdollisuuksia on lähteä opiskelemaan erä- ja luonto-oppaaksi, kun on työelämässä ja perheellinen?

Voin nyt kertoa omasta kokemuksestani: erä- ja luonto-oppaan opinnoista Tampereen Ahlmanin ammatti- ja aikuisopistolla, johon on nyt yhdistynyt Oriveden opisto myös. Koululla on otettu käyttöön myös erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnossa uusi, erittäin joustava tapa opiskella.

Olen itse työelämässä ja perheellinen, nuorin 2-vuotias lapsi sekä kaksi koiraa työllistävät kotona. Polte lähteä viemään omia erätaitojaan pidemmälle, saada uutta oppia, ideaa yritykselle ja samalla ammattinimike on kuitenkin kutitellut pitkän aikaa mielen sopukoissa.

suunnistus

Tutkin eri vaihtoehtoja, miten kaiken saisi yhdistettyä jotenkin yhteen sulautuvaksi paletiksi. Löytyi perinteikäs Ahlmanin ammattiopisto Tampereella ja sen monet linjat liittyen luontoon. Erä- ja luonto-oppaan ammattinimike löytyi helposti valikosta.

Rohkeasti otin yhteyttä ja tiedustelin millaisia mahdollisuuksia minulla olisi suorittaa opintoja, siten että voisin samalla olla sataprosenttisesti työelämässä. Sainkin aivan loistavan vastauksen!

Omapolku osaksi erä- ja luonto-oppaan opintoja

Koululla oli otettu uusi opintotapa, omapolku, osaksi erä- ja luonto-oppaan opintoja. Tämä mahdollistaa opinnot myös niin, että pystyn olemaan töissä samaan aikaan. Perinteinen opiskelu tiimimuotoisesti lähiopetuksena antaa hyviä taitoja, myös erilaisista tavoista oppia ja saada tiimiltä tukea.

Lähiopetusmallin opiskelijoissa on ollut ainakin ihmisiä, jotka tulevat suoraan lukiosta, ammattikoulusta, saavat opintovapaata, vuorotteluvapaata tai ovat vaihtamassa alaa esimerkiksi TE-toimiston kautta, sillä silloin lähiopetus on mahdollista mahduttaa kalenteriin. Opiskelu tapahtuu silloin pääsääntöisesti viitenä päivänä viikossa, päiväsaikaan ja oppilaat saavat vaikuttaa itse paljon opiskeluun ja yhteisiin toimintoihin.

Koulutuksella on valmiit raamit ja jokaisen opiskelijan kanssa tiimin vastuuopettaja käy keskustelun opintojen etenemissuunnitelmasta. Rakennetta pystyy muokkaamaan siihen suuntaan, johon itsellä on suurimmat intressit. Pakolliset osat kuuluu suorittaa, mutta loput opinnoista pystyy valikoimaan laajasta valikoimasta. Arviointi tapahtuu näyttöjä antamalla.

Ahlmanin eräopaskoulutuksen monipuolisuus on laaja ja se teki minuun itseeni vaikutuksen. Pääsin onnekseni valintakokeeseen ja tulin hyväksytyksi aloittamaan opinnot.

Syksyllä 2018 kanssani aloittaneet päätoimiset opiskelijiat tuntuvat olevan kokoajan liikkeessä ja suunnittelemassa asiakastapahtumia tai tapoja oppia oppimaan tehokkaammin. Hienoja kokemuksia he ovat saaneetkin jo esimerkiksi retkestä Kolin jylhiin maisemiin, jossa erätaitoja oli hyvä harjoitella erilaisessa toimintaympäristössä kuin Etelä-Suomessa.

DSC_0317

Opiskelijat suunnittelevat juuri parhaillaan pitkää hiihtovaellusta pohjoiseen viikoksi, eli haastetta saa ja pitääkin ottaa vastaan. Oppilaat ovat olleet mukana järjestämässä nuorille halloween-teemaisen yön pimeydessä toteutetun tapahtuman, nyt vireillä on puolestaan on vanhainkotiin nokipannukahvitusta ja musiikkituokiota.

Näissä asiakastapahtumissa pääsee hyvin tuomaan omia vahvuuksiaan esille ja oppimaan tiimiltään uutta!

Opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia ammattiluennoitsijoita puhumaan kiinnostavista aiheista ja syksyn mittaan ollaan päästy tutustumaan varusteiden valtavaan maailmaan ja niiden oikeaan huoltoon. Luentoja riittää kattavasti ja niihin liittyy käytännön retkiä, joissa ammattilainen opastaa esimerkiksi sienien tunnistamiseen.

Mahdollisuus myös muiden alojen opiskelijoiden hyödyntämiseen on huomioitu Ahlmanilla

Ahlmanilla on oma maatila, koska siellä opiskellaan mm. maatalouslomittajiksi, klinikkaeläinhoitajiksi, tuotantoeläinyrittäjiksi, eläintenhoitajiksi ja floristeiksi.

Toisilta aloilta olemme saaneet luennoilla oppia vaikkapa eläinten hyvinvoinnista ja hyödyntämisestä ohjelmapalveluissa. Näiden muiden opiskelijoiden alojen opissa olemme saaneet myös olla, he ovat esimerkiksi järjestäneet luonnonmukaisista värjäysmenetelmistä päiviä. Näin opiskelijat pääsevät myös asiantuntijoiksi toisilleen.

Moni opiskelija saa mahdollisuuden lähteä työssäoppimaan pidemmällekin ja onpa jopa oltu ulkomaillakin opintojen puitteissa mm. Erasmus-vaihdon kautta. Pohjoiseen sesongin aikana on ainakin menijöitä.

Oma valintani alkaa eräopasopinnoissani juuri omapolkulaiseksi tuntuu juuri nyt hyvältä

Mahdollisuudet osallistua muun tiimin toimintaan ovat avoimia ja niistä tiedotetaan myös omapolkulaisille. Olen saanut osallistua retkille, luennoille ja harjoituksiin, kuten suunnistukseen, kalojen laskentaan ja perinteisten erätulien rakenteluun, kullanhuuhdontaan ja monille yöleireille ja vaelluksille.

Vain pieni osa koulutuksen sisällöstä on omapolkulaiselta pois suljettu, ne ovat ns.treenipäiviä. Omapolkulaisella tulee olla valmiuksia ja kykyä ottaa vastuuta vaadittavasta oppimisesta tutkinnon läpiviemiseksi. Vastuu omien opintojen etenemisestä on tärkeää, monella omapolkulaisella on jokin yrityssuunnitelma jo valmiina tai ehkä työ, joka liittyy alaan.

Omapolkulaisilla on myös harrastuksien myötä tullut paljon tarvittavaa kokemusta ja mielikuvaa siitä, mitä työ itsessään erä- ja luonto-oppaana voi olla. Konkreettisesti itse olen saanut hienoa oppia myös tiimiläisten toiminnasta ja kehitysideoista opintojen kulun etenemiseksi. Omanpolun kulkeminen mahdollistaa työn, perheen ja opintojen liittämisen toisiinsa, kunhan osaa kalenteroida asiansa hyvin.

Omalla polulla opiskelu vaatii paljon aktiivisuutta, itsenäistä opiskelua, tiedonhankintaa ja tietysti mielenkiintoa siihen, mitä on opiskelemassa.

Omat henkilökohtaiset intressini ovat vahvasti erityisryhmissä oman ammattini puolesta ja työnkuvani vuoksi. Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa ja sen voimaannuttavien kokemusten huomaaminen on todella antoisaa myös ohjaajalle. Toinen kiinnostukseni on riistanhoidossa, sen kehittämisessä, tutkimisessa sekä siinä, miten sitä voi luontopalveluihin liittää. Itselläni siihen liittyy metsästys  ja eräkummitoiminta, joita voi hyödyntää opinnoissa ja toisinpäin.

Yrittäjävalmennus on mahdollista liittää opintoihin, jos harkitsee oma yrityksen pystyttämistä tai haluaa kaiken kaikkiaan värittää kuvaa, miten luontoa voi hyödyntää yrittäjänä.

15

Opiskelu ei ole pelkästään metsässä erätaitojen opiskelua

Opintoihin kuuluu paljon myös yhteistyökumppaneiden hankintaa, sosiaalisten taitojen harjoittelua, kaavioita ja taulukoita, budjetteja ja näppäimistön naputtelua. Luokkalaisten kesken on oma Facebook- ja Whatsapp-ryhmä, sähköinen yhteinen kalenteri, sähköposti, Moodle ja Wilma. Näiden avulla saa jaettua uutta tietoa, tapahtumia ja osasta voi seurata omien opintojensa edistymistä. Itse koen tämän aika toimivaksi, vaikka litania on pitkä, niin järjestelmät toimivat selkeästi jokainen omaan tarkoitukseensa.

Keskusteluissa päätoimisten opiskelijoiden kanssa on heidän palautteensa enimmäkseen tyytyväistä. Vapaus olla kehittämässä opintojen kulkua päätoimisenakin opiskelijana ja ottaa niistä vastuuta auttaa tulevaisuuden oikeassa työssä ja vastuuopettaja on kuitenkin käytettävissä ja mukana matkassa.

kasvio

Osa kokee itseohjautuvuuden positiivisena, joku kokee sen puolestaan raskaana. Toiset saattavat kaivata enemmän täysin opettajien ohjauksessa olevaa koulumuotoista opiskelua, jossa kaikki on valmiiksi suunniteltua lukujärjestykseen.

Vaikka Tampere on isohko kaupunki Suomen mittakaavassa, niin luontoa löytyy helposti

Koulun tiluksilla on myös mahdollista tehdä harjoituksia. Läheltä löytyy luonnonsuojelualueita ja pienen ajomatkan päässä kansallispuistoja. Näiden kanssa on ollut helppoa järjestää erilaista yhteistyötä opintoihin liittyen.

Myös eri seuroilta on saatu apua opintoihin ja joitain projekteja. Tampereella on hyvin aktiivisia luontojärjestöjä, joista on ollut opiskelijoille hyötyä, myös työllistymisen suhteen ja työssäoppimisen kanssa.

Toki erä- ja luonto-oppaita kaivataan monipuolisesti esimerkiksi sosiaalialalla ja eri ohjelmapalvelufirmoissa, jotka myyvät luontoa tuotteena, kokemuksena ja elämyksenä tai asiantuntijapalveluna.

Työllistymismahdollisuuksia tuntuu olevan paljon, vain mielikuvitus on rajana siihen miten alaa voi hyödyntää. 🙂

Opiskelun innolla ja talvisin terveisin,

Suvi

Lisätietoja:

Ahlman-opiston nettisivut

 

 

 

 

 

 

Hallilantie 24, 33820 Tampere, Finland

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.