Kehä Vihreällä toisenkin kerran

Kehä Vihreää kiertämässä toiseenkin suuntaan.