Erä- ja luonto-oppaan tutkinto

Erä- ja luonto-oppaan tutkinto on ammattitutkinto ja muodostuu viidestä osasta.

Erä- ja luonto-opaskoulutus ja koko Suomen ammatillinen koulutusjärjestelmä tutkintoineen on muutaman vuoden sisään uudistumassa, joten jos seilaat tänne sivulle kovin paljon jälkeen julkaisuajankohdan 8/2017, tarkistathan nämä tiedot esimerkiksi Opetushallituksen sivuilta tai suoraan oppilaitoksesta!

 

 

Usein puhutaan ammatista nimellä eräopas, mutta tämän ammattitutkinnon suorittaneen virallinen nimike on tosiaan erä- ja luonto-opas. Toimimme valmistuttuamme siis myös luonto-oppaina, emme vain eräoppaina.

Joskus joku on käynyt eräopaskoulun, mutta ei ole valmistunut erä- ja luonto-oppaaksi.

Tuolloin on usein kyse siitä, että hän on osallistunut esimerkiksi valmistavaan koulutukseen, mutta ei ole suorittanut ammattitutkinnon osioita: joko osasuoritus puuttuu tai sitten koko suoritus puuttuu. Hän voi olla vaikka kuinka hyvä eräilijä tai tietää luonnosta kaiken, mutta hän ei ole erä- ja luonto-opas.

Joskus joku on erä- ja luonto-opas, vaikka ei ole käynytkään eräopaskoulua.

Erä- ja luonto-opas voi suorittaa tutkinnon myös suoraan näyttötutkinnoilla, ilman koulun penkillä istumista. Jos harkitset tällaista suoritustapaa etkä halua lisäoppia, kannattaa sinun tutustua ammattitutkinnon vaatimuksiin huolellisesti ja opiskella myös asiakirjapuolta (turvallisuussuunnitelma, tuotekortti, markkinointimateriaalit).

Luontomatkailussa voi törmätä muihinkin nimikkeisiin, koska luontoalalla on monenlaista koulutusta ja itse keksittyjä ”ammattejakin” löytyy, osa markkinointimielessä ja osa peittämään sitä tosiasiaa, että ei ole mitään koulutusta tai koulut on jääneet kesken. Erä- ja luonto-opas on kuitenkin oma ammattitutkintonsa, jolla on samat tutkintovaatimukset kaikkialla.

Omassa koulutuksessani on kyse juuri valmistavasta koulutuksesta, mutta olen sitoutunut suorittamaan myös ammattitutkinnon aloittaessani opiskelun ja olen jo tehnytkin osia näyttötutkinnoista.

Syyskuussa, kun valmistava koulutukseni päättyy, toivon minulla olevan myös kaikki tutkinnon osat valmiina ja erä- ja luonto-oppaan paperit kädessä.

 

 

Ammattitutkinnon osat 1 + 4

Ensin opitaan erä- ja luonto-oppaan ammatillista osaamista pakollisessa perusosassa, josta tarkempi ”lakisääteinen” kuvaus vielä kirjoituksen lopussa. Tämä opintokokonaisuus sisältää kesä- ja talvivaellukset ja niiden suunnittelun, lajitentit ja muut luonnontuntemukseen liittyvät tehtävät.

Perusosa on ehkä se tunnetuin osuus koko erä- ja luonto-oppaan tutkinnosta ja koulutuksista: kesä- ja talvivaellukset ja selviytymistaitojen harjoittelu kuuluvat tähän.

Omassa koulutuksessani tämä pakollinen osio tulee suoritetuksi, kun vain tekee kaikki annetut tehtävät ja osallistuu vaelluksille hyvällä suorituksella. Myös luonnontuntemuksen lajitentit järjestetään koulutuspäivinä.

 

Tämän perusosan lisäksi tehdään valinnaisia tutkintojen osia eli muita näyttötutkintotilaisuuksia yhteensä neljä.

Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava vähintään neljä osaa, ovat:

Valinnaisissa osissa on edustettuna monenlaiset tehtävät, joita eräoppaat tekevät työelämässä. Sieltä löytyy seuraavat vaihtoehdot:

 • Luonnossa liikkumisen opastaminen
 • Eläinohjelmapalveluiden järjestäminen
 • Motorisoitujen luonto-ohjelmapalveluiden järjestäminen
 • Erä- ja luonto-opasyrittäjänä toimiminen
 • Luonnontuntemukseen perustuva opastaminen
 • Erä- ja maastoruokapalveluiden järjestäminen
 • Kulttuuriin ja eräperinteeseen perustuva luonto-opastaminen
 • Erityisosaamiseen perustuva luonto-opastaminen
 • Teemallisten luonto-opaspalveluiden järjestäminen
 • Erityisryhmien opastaminen luonnossa
 • Metsästysoppaana toimiminen
 • Kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa
 • Tutkinnon osa muusta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Näiden suorittaminen tapahtuu yleensä jonkinlaisella näyttötilaisuudella, johon pyydetään oikeita tai vaikkapa oppilaitoksen sisältä asiakkaita. Näytön vastaanottaja tarkkailee tilannetta ja arvioi yksityiskohtia ja kokonaisuutta. Arvioitavat asiat auki kirjoitettuina löytyvät tutkintomääräyksestä.

Miten minulla sitten menee?

Itseltäni on käytännön erätaitoja testattu vaelluksilla sekä talvi– että kesäoloissa ja olen ne suorittanut hyväksytysti. Talvi- ja kesävaellusta edelsi myös paperityötä: vaellustuotteen suunnittelu (tuotteistaminen, markkinointimateriaalit) ja asiakirjojen, esimerkiksi turvallisuussuunnitelman tekeminen.

Turvallisuus ja ensiaputaidot ovat olennainen osa opiskelun antamia taitoja: mitä kaikkea täytyykään ottaa huomioon liikuttaessa ryhmän kanssa luonnossa?

Koulutuksen aikana on suoritettava ensiapukurssi tai sen on oltava voimassa. Tämän lisäksi olen suorittanut vapaaehtoisesti Matkailualan turvallisuuspassin.

Lajituntemuksen tenttejä minulla on vielä suoritettavana.

 

 

Luonto-osaamisesta puuttuu vielä karkuun juoksemattomien lajien osuudet, mutta nisäkkäät, matelijat, sammakot, kalat ja linnut on jo suoritettu keväällä 2017.

Kasvit, sienet, jäkälät, käävät ja sammalet suoritan tentissä syksyllä 2017 ja samaan aikaan palautan luontokohteen esittelyn tehtävän, joka on esimerkiksi videomuodossa tehty esittely jostain tietystä luontopaikasta.

Pakolliseen tutkinnonosaan liittyvät lajitentit sisältävät yhteensä 250 lajia, joten hieman pänttäämistä on riittänyt, varsinkin lintujen suhteen.

Pakollinen tutkinnonosa on siis aika lailla hallussa.

Sen sijaan valinnaiset tutkinnonosat ovat vielä kesken, niistä yhden olen nyt suorittanut vetämällä retkiruokaosuuden retkeilykurssilla, yksi tulee kansallispuisto-oppaan sertifikaatista Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa ja kaksi on vielä jäljellä.

Erityisryhmien opastaminen luonnossa tai kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa olisivat mielestäni hyviä käytännön näyttötutkintoaiheita ja niitä varmaankin voin tehdä esimerkiksi syksyllä, kun koulut taas alkavat. Nuotioruokailu hirvittää, mutta sekin olisi mahdollista tehdä.

Näiden lisäksi olen suunnitellut tekeväni ainoan tämän tutkinnon ns. paperisista näytöistä eli liiketoimintasuunnitelman ja tämän osion nimi on erä- ja luonto-opasyrittäjänä toimiminen.

Minun kouluni on Jämsänkoskella ja tämä ja muutama muu opinahjo järjestää koulutusta sillä tavalla, että siihen voi osallistua esimerkiksi työn ohessa. Itsekin jäin kokopäiväiseksi opiskelijaksi vasta keväällä ja käytin sitä ennen lomapäiviä ja lomarahavapaita. Tällainen koulu ei ole ihan samalla tapaa välivuosi arjesta kuin kokopäiväopiskelu, mutta irtiotto omista toimistoympyröistä viikon tai kaksi kuukaudessa on tehnyt tehtävänsä eikä paluuta tekniseksi asiakasneuvojaksi ole.

Sopiiko erä- ja luonto-opasopiskelu sinulle?

Erä- ja luonto-opasopiskelu sopii kaikenikäisille henkilöille, jotka hakevat ammattia luonnon ja luontomatkailun parista tai voivat hyötyä erätaidoista muun ammatin ohessa, esimerkiksi monipuolistamalla yritystoiminnan tuotepakettia.

Viihdyt ulkona ja osaat pukeutua oikein: viihtymisesti kannalta tämä on olennainen asia, joka kannattaa muutenkin ottaa haltuun!

Olet valmis siihen, etteivät ansiot työsuhteisessa palkkatyössä ole huikeita ja yrittäjänä hyvät tulot edellyttävät onnistunutta markkinointia ja pitkiä päiviä silloin, kun sesonki on meneillään. Olet joustava tekemään alussa myös muita töitä, ellei sinulla ole aivan timanttinen tuote, jota voi heti myydä täyttä päivää.

Ei välttämättä ole kovin viisasta tuhlata yhteiskunnan ja oppilaitosten resursseja, jos hakee koulusta vain retkeilytaitoja omille retkille, mutta sekin on kai jollekin syy hakeutua ammattikoulutukseen.

Tällaisille hakijoille vinkkaisin, että erätaitoja voi opetella hakeutumalla erilaisiin harrastuspaikkoihin, kuten aikuisten partioon, Suomen Ladun retkiohjaajien kursseille tai retkeilykursseille, joissa opetetaan tärkeimmät taidot. Näissä maksut ovat pieniä verrattuna kokonaisen vuoden opiskelun kustannuksiin. Kurssien ja harrastusten aloittamisen jälkeen kokemus karttuu vain kokemalla.

Erä- ja luonto-oppaalla tulee olla kohtalainen kunto ja terveys, sillä erä- ja luonto-opas on vastuussa asiakasryhmistä eikä saa olla ensimmäinen nuutunut polun poskessa. Meillä koulutuksen aikana tehdyt vaellukset ovat olleet kohtuullisia eikä tullut kertaakaan jaksaminen vastaan, mutta olen kuullut paljon pidemmistä ja rankemmista reissuistakin.

Kannattaa opetella nukkumaan teltassa jo ennen kouluvuotta, että jaksaa paremmin, sillä on ikävää suorittaa ensiaputehtäviä tai pitkää hiihtomatkaa huonoilla unilla.

Hyvä persoona ja reipas ulosanti auttavat markkinoinnissa.

Hyvät hermot ovat tae tulevalle menestykselle: sinulla on oltava kohtalaiset ihmissuhdetaidot, hyvä asiakaspalveluasenne ja riittävästi joustavuutta. Et menetä malttiasi hätätilanteissa tai vaikeissa hetkissä. Asiakkaat tekevät asioita, joita ei saisi tehdä ja asiakkaat voivat joskus käyttäytyä huonosti, mutta sinulla säilyy pää kylmänä ja johdat joukon turvaan erämaasta.

Ja kun kaikki asiakkaat tuntuivat tyhmiltä ja ilkeiltä, tajuat pitää oman leipäläpesi kiinni, etkä hauku heitä somessa kaikille kahdelle tai sadalle parhaalle ystävälle, vaan otat opiksi ja ensi kerralla sujuu varmasti paremmin!

Luultavasti sinä itse tiedät parhaiten, sovitko eräoppaaksi vai et. Työmahdollisuudet ovat varsinkin yrittäjänä hyvin moninaiset ja uusia tuotteita ja uusia ideoita vain satelee koko ajan.

Klassikkokysymys: onko eräoppailla töitä?

(Varaudu vastaamaan tähän sujuvasti, sillä sinulta kysytään sitä ihan ensimmäisenä kaikissa keskusteluissa, jotka käydään koulutuksestasi ja tulevasta ammatistasi. Kyllästymiseen asti!)

On ja ei ole.

Valmiita työpaikkoja on lähinnä pohjoisessa. Ne ovat yleensä sesonkiluonteisia.

Perusta oma yritys!

Mieti omaa osaamista ja taitoja. Voitko löytää sieltä sen hyvän palvelun? Mitä erilaista juuri sinulla olisi tarjota asiakkaille? Osaatko brändätä itsesi? Onko sinulla esimerkiksi luontovalokuvaus hallussa, tai ruoanlaitto?

Yrittäjänä erä- ja luonto-oppaan alkutaipale voi olla kivinen, varsinkin jos sinulla ei ole mitään muuta sellaista osa-aikatyötä tai palvelua, jota voisit luontopalvelujen ohessa myydä. Yrittäjänä myös jossain määrin tippuu yhteiskunnan turvaverkon ulkopuolelle.

Hinnoittelu on tärkeä juttu.

Vaikka saisit esimerkiksi starttirahaa, ole kiltti ja hinnoittele palvelusi oikeiden kustannustesi mukaan. Muuten joudut nostamaan hintoja, kun starttiraha loppuu ja toisekseen, poljet alan yleisiä hintoja tarjotessasi palveluja edullisemmin kuin muut. Hintojen polkemisesta tulet itse kärsimään viimeistään sitten, kun et enää saa starttirahaa.

Vielä lisätietoa pakollisesta perusosasta: tutkintomääräys

Erä- ja luonto-oppaan tulee hallita seuraavia osa-alueita (lainaus Opetushallituksen määräyksestä, pakollinen tutkinnonosa):

Tutkinnon suorittaja osaa toimia asiakasryhmän vastuullisena oppaana erä- ja luonto-olosuhteissa.

 1. Erätaitojen hallinta
 2. Välineiden ja varusteiden käyttö
 3. Turvallisuudesta huolehtiminen
 4. Asiakasryhmän oppaana ja johtajana toimiminen
Tutkinnon suorittaja osaa soveltaa luonnontuntemustaan ja ympäristötietouttaan opaspalvelun suunnittelussa ja toteutuksessa.
 1. Luonto-osaamisen soveltaminen
 2. Palvelun tuotteistaminen
 3. Asiakaspalvelu
Tutkinnon suorittaja osaa toimia kestävää kehitystä edistävällä ja kehittämisorientoituneella tavalla.
 1. Säännösten noudattaminen
 2. Kestävän kehityksen mukainen toiminta
 3. Toiminnan kehittäminen
 4. Yhteistyösuhteiden rakentaminen

Lähde: Erä- ja luonto-oppaan näyttötutkinnon koko tutkinnon perusteisiin voit tutustua täällä: ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTO 2012

 

 

4 vastausta artikkeliin “Erä- ja luonto-oppaan tutkinto”

 1. Joo, tää oli pohjimmiltaan ihan hyvä teksti, mutta. Ensinnäkin se että saa vaikka erä-ja luontooppaan paperit jostain koulusta, ei tee ihmisestä pätevää toimimaan ammatissa, siihen kouluttaa vaan kokemus. Jo nuo näyttövaatimukset, ja itseasiassa koko ”näyttöön valmistavan kouluksen” perusteet joku joskus lukisi huolella. Niin selviäisi, että nämä koulutukset ovat ihmisille, jotka tulevat todistamaan pätevyytensä. Ei niille jotka haluavat viettää hassun välivuoden tai luulevat että mää nyt oon puolenvuoden kokemuksella ja koulutuksen jälkeen valmis toimimaan eräoppaana.

  1. Kiitos kommentista! Ihan positiivinen näkökulma, että pitäisi olla kokemusta ennen koulutusta, mutta millaista. Näytön voi tosiaan suorittaa ilman koulun penkkiäkin.. mutta jos olet järkevä aikuinen ihminen, voit hyödyntää aiempaa elämänkokemusta ja maustaa sitä eräoppaan koulutuksella. Vuoden aikana saa kummasti ideoita ja taitoja sekä kontakteja.

   Ja jos eräoppaan tehtävät ja taidot kiinnostavat nuorta, jostain on hänenkin aloitettava.

   Valmistuttua jokainen on itse vastuussa siitä, että tekee asiakkaitten kanssa itsellä jo hallussa olevia asioita, opettelee taitoja riittävästi ja kehittää itseään vaativampiin tehtäviin toimien vaikka apuoppaana tai helpommissa ympäristöissä ensin. Yhtä lailla silloin voi sanoa itseään eräoppaaksi, jos sellaisia työtehtäviä tekee, saahan sitä olla ammattiylpeä!

   Jollain tapaa luontoharrastaminen ja aiempi työkokemus antaa pohjan siihen, miten asiakaspalvelu toteutuu erä- ja metsäympäristössä. Aikuisiahan tässä ollaan, eikä tämä ole niitä ammatteja, joissa tarvitsee massiiviset määrät teknistä nippelitietoa, vaan jonkinlainen maalaisjärki, näppäryys ja hyvät hoksottimet auttavat alkuun. En minä olisi selvinnyt yhdestäkään näyttötilaisuudesta, jos en olisi niihin huolellisesti valmistautunut ja minulla ei olisi tavallisia työelämän asiakaspalvelu- ja ongelmanratkomistaitoja, ne kun eivät ole minulle se heikko kohta. 124 kasvilajia sen sijaan on. 🙂

   Muokkaus vielä: tarkistin vielä kirjoitukseni ja en tainnut varsinaisesta ammatinharjoittamisesta puhuakaan, mitä nyt niistä työpaikoista, joita on ja ei ole, kirjoitan siitä ammattilaisuudesta myöhemmin. Kirjoitin vain tietoja koulutuksesta. Toivottavasti kuitenkin sinullakin on kohteliaisuutta onnitella, kun joku valmistuu ammattiin, eikä tyrmätä ensi metreillä, sillä se koulutus on kuitenkin usein (toivottavasti) alku myös työelämälle. 😉 Muutenhan sitä voi yhtä hyvin olla opiskelematta, jos ei kerta tarvitse työtä tehdä.

 2. Kiinnostaisi tietää, missä oppilaitoksessa olit opiskelemassa? Itsellä samat suunnitelmat ja opiskelupaikka mietinnässä.

  1. Hei! Minä opiskelin Jämsänkoskella. En ole varma, tuleeko sinne vielä yksi ryhmä ennen tutkintouudistusta vai ei. Kannattaa tiedustella suoraan oppilaitoksesta.

   Netissä huomasin, että Kiljavan opistolla alkoi haku hetki sitten, eli siellä on ainakin koulutus alkamassa pian!

Vastaa käyttäjälle Janna Peruuta vastaus

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.